Polityka prywatności OKE Warszawa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa.

Ponadto informujemy, że obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO został spełniony poprzez zamieszczenie stosownych klauzul na stronie internetowej: http://bip.oke.waw.pl w zakładce "RODO".

Powrót do serwisu