Pomoc - strona główna  

Wejście do aplikacji

Adres www
https://okeserwisy.azurewebsites.net
Login
Kod szkoły
Hasło logowania
Hasło jest takie, jak oryginalne hasło do Systemu Wymiany Plików przekazane dyrektorom na spotkaniach w OKE.
Strona startowa - menu główne
Zawsze po kliknięciu logo lub "Serwisy" w nagłówku strony

Wykaz dostosowań

Edytuj ucznia
W aplikacji jest widoczny wykaz uczniów z dostosowaniami na egzaminie. Edytuj każdego ucznia z listy i zaznacz na formularzu dostosowania, z których korzystał na ezgaminach.