Pomoc - strona główna  

Słownik typów arkuszy

A1
standardowy
A2
autyzm, w tym zespół Aspergera
A3
słabosłyszący
A4
słabowidzący
A6
niewidomi - Braille
A7
niesłyszący
Q
mózgowe porażenie dziecięce