Pomoc - strona główna  

Szybki start.

Wejście do aplikacji

Adres www
https://okeserwisy.azurewebsites.net
Login
Kod szkoły
Hasło logowania
Hasło jest takie, jak oryginalne hasło do Systemu Wymiany Plików przekazane dyrektorom na spotkaniach w OKE.
Strona startowa - menu główne
Zawsze po kliknięciu logo lub "Serwisy" w nagłówku strony

Zgłoszenia zamówień pozasystemowych

Dodawanie zamówienia
Zamówienia > Nowe zamówienie
Dodanie kolejnego przedmiotu dla ucznia (klonowanie)
Dodaj przedmiot na liście zamówień.
Zmiana zamówienia
Edytuj na liście zamówień.

Wpisywanie nieobecności na egzaminie i zgłaszanie na czerwiec

Pojedyńczo, dla wybranych uczniów
Nieobecności > kliknij Edycja na liście uczniów

Zgłaszanie deklaracji zdająych na termin poprawkowy w sierpniu

Pojedyńczo, dla wybranych uczniów
Matura poprawkowa > kliknij Edycja na liście uczniów
Grupowo - dla wielu uczniów na raz
Matura poprawkowa > Ustaw grupowo > Zaznacz osoby, które mają zdawać w sierpniu i kliknij Zapisz

Wykaz dostosowań

Edytuj ucznia
W aplikacji jest widoczny wykaz uczniów z dostosowaniami na egzaminie. Edytuj każdego ucznia z listy i zaznacz na formularzu dostosowania, z których korzystał na ezgaminach.