Pomoc - strona główna  

Wpisywanie deklaracji zdających na egzamin maturalny poprawkowy (w sierpniu)

Pojedynczo - po kolei dla wybranych uczniów

Grupowe ustawianie deklaracji.