Pomoc - strona główna  

Wstawianie nieobecności na egzaminach i unieważnień egzaminów.

Wstawianie nieobecności i unieważnień

Na stronie startowej wybierz serwis "Nieobecności na egzaminach."

- lub -

W serwisie "Zgłoszenia na egzaminy" - wejdź w zakładkę Nieobecności, odszukaj zdającego na liście i kliknij Edytuj

Wydruk do załącznika

W zakładce Nieobecności kliknij przycisk Wydruk do dokumentacji

UWAGI

Nie trzeba wstawiać "obecności". Należy edytować dane zdającego tylko w przypadku:

UWAGA! Oznaczenie powyższych przypadków w OKE-Serwisy nie zastępuje odnotowania w dokumetnacji egzaminu - należy nanieść odpowiednie informacje także w dokumentacji papierowej egzaminu, tak jak dotychczas.