Pomoc - strona główna  

Jak zmieniać dane osobowe, deklaracje i egzaminy?

Jeśli chcesz zmienić dane osobowe zdającego, np. poprawić literówkę w nazwisku, zmienić miejsce urodzenia, zmienić PESEL...

Jeśli chcesz zmienić deklarację zdającego, np. zmienić kwalifikację, lub formę egzaminu...

Jeśli chcesz usunąć egzamin zdającego w formie pisemnej, a zostawić tylko w praktycznej (lub odwrotnie)...

Jeśli chcesz zmienić przekierowanie

Zmiana dla grupy zdających:

Jeśli chcesz zmienić datę, godzinę lub salę egzaminu