Pomoc - strona główna  

Jak pracować z aplikacją?

Logowanie

Do pracy z aplikajcą wymagane jest zalogowanie. Podaj kod placówki (identyfikator OKE) i hasło. Hasło jest takie samo jak oryginalne hasło do Systemu Wymiany Plików.

Nagłówek

menu top

W nagłówku znajdują się linki do głównych sekcji: Serwisy (strona glówna), Pomoc, Rejestry (kody placówek, kody zawodów, itp), Kontakt. Powró do strony głównej seriwsu - zawsze przez kliknięcie "Serwisy".

Menu główne aplikacji

menu główne

Przyciski kierują do głównych stron aplikacji. Menu główne jest zawsze widoczne.

Edycja elementów

menu elementu

Na listach zadjących lub listach egzaminów znajdują się linki do edycji poszczególnych elementów. Na różnych listach zestaw linków może być inny.

Filtry

filtry

Filtry służą do wyszukiwania na listach. Można ustawić jedno pole filtru - wówczas wyszukiwanie będzie dotyczyć tylko tego pola. Można ustawić kilka lub wszystkie pola fitru - wówczas wyszukiwanie będzie dotyczyć łącznie wszystkich ustawionych pól.

Dodatkowe widoki szczegółowe

widoki szczegółowe

Na niektórych stronach pojawiają się linki do dodatkowych widoków. Na przykład: na stronie "Przekierowania" możesz przejść do widoku liczby zdających przekierowanych do innych ośrodków ("oddanych") lub zdających przyjętych z innych ośrodków ("przychodzący").

Ustawianie grupowe

ustawianie grupowe

Na stronach, gdzie dokonujesz ustawień grupowych pojawia się lista zdających. Ustawienia, których dokonujesz będą dotyczyć zdających, których zaznaczysz. Możesz zaznaczyć jednego lub dowolną liczbę zdających.