Pomoc - strona główna  

Szybki start - najważniejsze kroki w aplikacji.

Wejście do aplikacji

Adres www
https://okeserwisy.azurewebsites.net
Login
Kod szkoły
Hasło logowania
Hasło jest takie, jak oryginalne hasło do Systemu Wymiany Plików przekazane dyrektorom na spotkaniach w OKE.
Strona startowa - menu główne
Zawsze po kliknięciu logo lub "Serwisy" w nagłówku strony

Rejestracja kursów KKZ i słuchaczy

Dodawanie kursu
Kurs > Zgłoś kurs
Dodawanie słuchacza do kursu
Na stronie Słuchacze kliknij Dodaj słuchacza
Import danych wielu słuchaczy na raz (plik CSV)
Na stronie Słuchacze kliknij Importuj słuchaczy - z pliku Excel/CSV
Zmiana danych słuchacza
Edytuj na liście słuchaczy.
Wydruk listy słuchaczy danego kursu
Na stronie Kursy link Drukuj w wierszu danego kursu.