Pomoc - strona główna  

Pomoc

Wejście do aplikacji
Adres www
https://okeserwisy.azurewebsites.net
Login
Kod szkoły
Hasło logowania
Hasło jest takie, jak oryginalne hasło do Systemu Wymiany Plików przekazane dyrektorom na spotkaniach w OKE.
Strona startowa - menu główne
Zawsze po kliknięciu logo lub "Serwisy" w nagłówku strony
Wymiana plików
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Matura

Zamówienia arkuszy pozasystemowych do matury.

Wpisywanie nieobecnych na egzaminach i zgłaszanie do sesji dodatkowej w czerwcu.

Zgłaszanie niebecności i wydruk do dokumentacji w terminie poprawkowym w sierpniu

Deklaracje na termin poprawkowy w sierpniu.

Zaznaczanie dostosowań.

Egzamin ósmoklasisty
Importowanie danych w plikach CSV