Pomoc - strona główna  

Importowanie danych z pliku CSV

Plik CSV to zwykly plik tekstowy, który zawiera uporządkowane dane. Dzięki temu można je importować do systemów komputerowych. Przygotowanie pliku CSV jest proste, a może zaoszczędzić wiele żmudnej pracy. CSV sprawdza się zwłaszcza, gdy mamy wprowadzić do syetmu długą listę danych, np. dane uczniów.


Jak przygotować plik CSV - wersja skrócona

1. Pobierz szablon danych w pliku excel. W serwisie OKE przy każdym typie importu zamieszczamy przykładowy szablon do wykorzystania. Na przykład: szablon-dane-zdajacych.xls

2. Wprowadź dane. Zwracaj uwagę na format danych (wszystkie komórki jako typ tekstowy, także PESEL, daty w formacie RRRR-MM-DD).

3. Zapisz jako plik CSV (W excelu nazywa ten typ pliku nazywa się "CSV rozdzielany przecinkami".

4. Otrzymany plik skonwertuj do kodowania UTF-8 (np. otwórz w Notatniku i wybierz "Zapisz jako" ustawiając Kodowanie na UTF-8).

5. Plik CSV jest gotowy do importu. Jeśli plik nie da się poprawnie zaimportować w aplikacji - przejdź poniżej do "wersji szczegółowej"

Uwaga: W pliku danych muszą być wszystkie wymagane kolumny - nawet jeśli w kolumnie nie ma danych, to kolumny nie wolno usuwać z pliku


Jak przygotować plik CSV - wersja szczegółowa

Przygotowanie danych

Przed utworzeniem pliku należy przygotować dane. Przykładowo:

Wypełnienie danych w programie Excel

1. Najłatwiej pobrać przykładowy szablon Excel

Na przykład szablon-dane-zdajacych.xls.

Można też utworzyć własny plik Excel z takimi samymi kolumnami i w tej samej kolejności jak w pliku przykładowym.

Uwaga wszystkie pola arkusza Excel muszą być typu "Tekstowy".

pomoc csv 1

2. Wykasuj istniejące dane (z szablonu), a zamiast nich wprowadź swoje. Dane każdego zdającego w nowym wierszu.

pomoc csv 2

Wprowadzając dane zwróć uwagę na poprawny format danych:

3. Zapisz plik jako Excel (.xls lub .xlsx). (np. zdajacy1.xlsx)

pomoc csv 3

4. Ponownie wybierz opcję "Zapisz jako", ale tym razem ustaw typ pliku na "Text Unicode (*.txt)"

pomoc csv 4

Przy zapisywaniu pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie.

pomoc csv 4b

Potwierdź zapisywanie.

Utworzy sie plik z rozszerzeniem .txt (np. zdajacy1.txt)

5. Zamknij Excel ale nie zapisuj.

pomoc csv 5

Przy zamykaniu wyświetli się komunikat: "czy chcesz zapisać ..." - wybierz opcję Nie zapisuj (Odpowiednie pliki zostały już wcześniej zapisane, a teraz można tylko popsuć pliki.)

6. Odszukaj w swoim komputerze zapisany wcześniej plik .txt (np. zdajacy1.txt), ale nie otwieraj tego pliku w zwykły sposób.

Odszukaj zapisany plik, ale wstrzymaj się z otwieraniem go.

pomoc csv 6

Kliknij nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz za pomocą".

Wybierz "Notatnik".

Otworzy się przygotowany plik z danym zdających w wersji tekstowej.

7. Zamień tabulatory na średniki

pomoc csv 7

W pliku tekstowym zaznacz przerwę między dwoma polami pierwszego wiersza, np. między "Imie_imiona" a "Nazwisko" i skopiuj (Ctrl + C)

Otwórz Edycja > Zamień... i w pole "Znajdź" wklej skopiowany fragment (Ctrl + V)

W pole "Zamień na" wpisz ; (średnik) i kliknij "Zamień wszystko".

pomoc csv 7b

8. Zapisz plik w formacie CSV z kodowaniem "UTF-8"

pomoc csv 8

Wybierz opcję "Zapisz jako", ustaw typ pliku na "Wszystkie pliki (*.*)" i kodowanie pliku na "UTF-8"

Wpisz nazwę pliku do zapisania z rozszerzeniem .csv na końcu

9. Możesz już zaimportować zdających

Przykładowy plik CSV - pobierz i otwórz go w Notatniku, aby zobaczyć dokładnie jak wygląda plik CSV gotowy do importu: szablon-dane-zdajacych.csv

pomoc csv

UWAGA: Przy imporcie prosimy zwrócić uwagę na poprawną kolejność wszystkich kolumn pliku – nawet jeśli w kolumnie nie ma danych, to kolumny nie wolno usuwać z pliku.